O NAMA


Preduzeće za pružanje knjigovodstveno - računovodstvenih usluga , osnovano je 2009. godine. Iza nas je dugogodišnji rada na poslovima knjigovodstva , računovodstva i konsaltinga.
Danas smo kolektiv sa 3 zaposlenih na poslovima računovodja, i pružamo stalnu uslugu za 35 klijenata , preduzetnika , malih i srednjih preduzeća.


Naš pristup klijentima se ogleda prvenstveno u korektnom odnosu, a usluga ažurnošću i profesionalnošću po čemu smo prepoznatljivi i kod klijenata i kod državnih organa sa kojima saradjujemo.
Agencija , Ugovorom sa klijentom , preuzima svu odgovornost za svoj rad.
Knjigovodstvene usluge prilagodjavamo specifičnosti svakog pojedinačnog preduzeća. Našim klijentima obezbedjujemo uslugu primerenu njihovoj delatnosti, načinu i obimu poslovanja.
Zahvaljujući znanju i stalnoj edukaciji i usavršavanju , naš stručni tim vodi sve vrste  preduzetništva i pruža pomoć preduzetnicima. Savremeno poslovanje je naša  odlika, a računarski program maksimalno racionalizuje  računovodstvene usluge.

 

 

Dugogodišnji profesionalni rad doprineo je podizanju usluge na najviši nivo i dao Agenciji pečat jedne od vodećih knjigovodstvenih agencija u okruženju. Atraktivnosti doprinose najniže cene knjigovodstvenih usluga , profesionalnost i tačnost u radu.
Osnovno načelo , kojim se rukovodimo u radu , nam je kvalitet. Iz tog razloga nudimo profesionalan pristup i saradnju koja se zasniva na stručnosti i poverenju.

Kod nas ćete dobiti brzu i kvalitetnu uslugu, osmeh na licu svakog zaposlenog , koji će uvek naći vremena za Vas kada Vama to odgovara. Pored klasičnih knjigovodstvenih odnosno računovodstvenih usluga , kod nas , možete dobiti i pravnu pomoć oko svih vrsta promena pravnih formi , likvidacija , privrednih društava , utuženja dužnika.

 

Prednosti naših knjigovodstvenih usluga , ukoliko se odlučite za Agenciju , su:

• kod državnih institucija nastupamo kao ugledna i uvažena računovodstvena kuća
• svakom klijentu pristupamo individualno u odnosu na njegove specifične potrebe
• primamo svu odgovornost u vezi sa pravilnim knjiženjem
• dobar softver i saradnja sa liderima iz oblasti računovodstvenih programa nam omogućuava stalan uvid u nove propise
• aktivno saradjujemo pri svakoj kontroli poreske inspekcije
• znanjem i iskustvom štedimo Vaše vreme i novac
• stručnjaci iz oblasti računovodstva i poreza
• dobri poslovni običaji, pouzdanost i ljubaznost
• uredjeno radno vreme
• lako dostupna lokacija
• uredjena politiku cena

 

Ukoliko niste nas klijent, a treba Vam stručan računovodstveni tim kontaktirajte nas putem kontakt forme , telefonom ili zakažite sastanak lično u našoj Agenciji.
Nakon konsultacija i savetovanja koje je besplatno , odlučite da li želite da postanete naš klijent , kao mnogi pre Vas.

* DOBRO NAM DOŠLI *


 
Knjigovodstvo, računovodstvo
Vesna Todorović

Usluga računovodstva je osnovna, bazna usluga Agencije i obuhvata:

permanentna edukacija i savetovanje o primeni propisa iz računovodstveno - knjigovodstveno - finansijsko - poreskog segmenta poslovanja klijenta;
vođenje poslovnih knjiga: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige;
vođenje analitičkih knjigovodstava: kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba, proizvodnja, materijal, gotovi proizvodi;
izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena, vođenje KEPU knjige;
vođenje PDV evidencija, obračun PDV-a, izrada poreske prijave za PDV;
analiza poslovanja i finansijskih pokazatelja sa ciljem obezbeđivanja informacija klijentu za donošenje najboljih poslovnih odluka u pravcu plaćanja najmanjih poreskih dažbina u skladu sa važećim propisima (korišćenje zakonom predviđenih olakšica, poreskih kredita i slično);
izrada završnog računa: bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, kod srednjih pravnih lica i bilans tokova gotovine, poreski bilans i poreska prijava poreza na dobit, odnosno dohodak građana.


Ostale delatnosti Osnivanje preduzeća ili radnje koja obuhvata:
podnošenje zahteva za osnivanje i preuzimanje rešenja iz APR-a, PIB-a, izrada pečata i otvaranje računa;
Kurirska služba, obilasci
  Klijenti agencije su različitih pravnih formi:
mala i srednja preduzeća;
preduzetnici (radnje), knjigaši i paušalci;
ostala pravna lica:
sportski klubovi,udruženja građana i slično;
 

i različitih delatnosti:
trgovina na veliko i malo;
proizvodnja i pružanje usluga;
uvoz i izvoz;
komisioni;
menjačnice.